Technické a záručné podmienky

Záruky, certifikácia, výroba

Ochrana zákazníka

Ochranu zákazníka garantujeme

Certifikátom riadenia kvality ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 18001:2007,

Certifikátmi overenia zhody výrobkov s platnými normami STN a EN

Profilové systémy REHAU, naša automatizovaná výroba vo výrobnom závode v Zlatých Moravciach a kvalitné prevedenie

Montáže nám umožňujú poskytnúť nasledujúce záročné lehoty:

  • v prípade MONTÁŽE OKIEN poskytujeme 10-ročnú záruku na stálofarebnosť profilov, 10-ročnú záruku na orosenie izol.
  • skla zvnútra dutiny, 10-ročnú záruku na mechanické vlastnosti profilov a 10-ročnú záruku na funkčnosť kovania.

Záručné podmienky platia v prípade dodržania pravidelnej údržby v zmysle návodu na údržbu okien a dverí.

V prípade DODÁVKY poskytujeme 2-ročnú záruku na výrobky. Na všetky doplnky je záruka 2 roky.

V prípade, že bola vykonaná neodborná montáž výrobkov zo strany zákazníka, následkom ktorej sa výrobky poškodili, záruka neplatí. Opravu výrobkov je možné si objednať na základe odsúhlasenej ponuky.

Nastavenie okien, dverí, samozatváračov je počas celej záruky poskytované ako bezplatný servis pokiaľ nebolo zistené poškodenie zo strany zákazníka alebo treťou osobou. Tento servis sa nepovažuje za reklamačnú vadu.

Okrajové časti zasklenia pod zasklievacou lištou môžu vykazovať deformácie a vizuálne estetické vady. Takéto vady pokiaľ nepoškodzujú funkčné vlastnosti skla sú nepovažované za reklamačné vady. Bližšie info v technickom liste záručných podmienok izolačného zasklenia.

Zasklievacie lišty zabezpečujú umiestnenie zasklenia v oknách a dverách a možnosť ich prípadnej výmeny. Vzhľadom k tomu sú medzery do 1 mm na koncoch líšt medzi sebou nepovažované za reklamáciu. Opravu takýchto miest je možné realizovať zasilikonovaním. Taktiež nie je považovaná za reklamačnú vadu vzájomná nerovinnosť spojenia líšt v rohu vzhľadom k predchádzajúcim skutočnostiam a vzhľadom k tuhosti tesnení pod lištami.

Poškodenia laminácií pokiaľ neovplyvňujú funkčnosť výrobkov sa môžu opravovať rektifikačnými fixami.

VTaZP PVC výrobkov (6,05 MB) Všeobecné technické a záručné podmienky - PVC okná a dvere
Reklamačný poriadok (1,81 MB) Reklamačný poriadok
Posudzovanie reklamácií izolačných skiel (1,81 MB) Reklamačný poriadok

Referencie