Dvere Schüco ADS 90.SI

Stále dôležitejšiu úlohu pri novostavbách a rekonštrukciách obytných budov a objektov hrajú energetická úspornosť a tepelno-izolačné vlastnosti. Dverná séria Schüco ADS 90.SI vychádza v ústrety tomuto trendu. Rozšírená izolačná zóna, princíp priebežného stredového tesnenia a špeciálne tesnenie na styku skla s rámom poskytujú neprekonané systémové vlastnosti ako napríklad odolnosť proti hnanému dažďu triedy 7A s hodnotou 750 Pa, ako aj hodnoty koeficientu Uf 1,4 W/(m²K). So zodpovedajúcim trojsklom alebo s výplňou prekrývajúcou rám krídla možno dosiahnuť vynikajúce hodnoty Ud < 1,0 W/m²K. Takto má Schüco už dnes v programe tepelný štandard zajtrajška.

Hliníkové dverné systémy Schüco ADS 90.SI a Schüco ADS 90 PL.SI ponúkajú vysokú mieru flexibility. Možno ich kombinovať s množstvom doplnkových funkcií akou je aj ocenený Schüco Door Control System (DCS), ktorý predstavuje jednoduché a na dizajn orientované riešenie kontroly vstupu. Pri snahe o vytvorenie optimálne funkčného prvku možno v tomto systéme ideálne využiť horný uzatvárač dverí s plochou klznou koľajničkou (ITS 96). Týmto spojením vzniká optimálna kombinácia energetickej úspornosti, modernej techniky a najvyšších nárokov na dizajn. Prirodzene, treba sa vyrovnať aj s požiadavkami na bezpečnosť: Je možnosť zvýšiť odolnosť proti vlámaniu do triedy WK3 (RC3). Zatiaľ čo sa domové prémiové dvere Schüco ADS 90 PL.SI s prírazovým krídlom vyrovnali s požiadavkami bytovej výstavby, dverná séria Schüco ADS 90.SI s krídlom zalícovaným do roviny rámu vynikajúco slúži v oblasti bytových a nebytových objektov vyššieho štandardu.

Prednosti v skratke

 • Dovnútra otváravá, do roviny rámu dverí zalícovaná, ako aj von otváravá dverná konštrukcia základnej stavebnej hĺbky 90 mm 
 • Vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti (hodnota koeficientu Uf1,4 W/m²K, aj hodnoty Ud < 1,0 W/m²K) vďaka rozšírenej izolačnej zóne s  penovými izolátormi a izoláciou na styku skla s rámom
 • Zvýšená tesnosť a  odolnosť proti hnanému dažďu 300 Pa vďaka princípu priebežného stredového tesnenia podľa DIN EN 12208
 • Zvýšená zvukovo-izolačná schopnosť
 • Výšky dverí sú realizovateľné do 2500 mm a šírky do 1400 mm
 • Dokážu uniesť hmotnosť krídla do 200 kg
 • Protipanikový sortiment zámkov
 • Bezbariérové päty dverí
 • Odolnosť voči vlámaniu do triedy RC3 (WK3) podľa DIN V ENV 1627
 • Možno použiť nasadzovacie, skryté alebo valcové dverné pánty
 • Alternatívne krídla dverí s  výplňou jedno- alebo obojstranne prekrývajúcou rám dverí
 • Možnosť dizajnového variantu Soft Line pre zárubne
...

Referencie