Dodacie podmienky

Realizácia zákazky: v bielom aj vo farebnom prevedení do 28 dní po zložení zálohy vo výške 50-70% z celkovej ceny, resp. dohodou. Tovar až do úplného zaplatenia je majetkom dodávateľa, preto reklamácie v zmysle Obchodného a Občianskeho zákonníka je možné adresovať až po úhrade zákazky, resp. dohodou.

Termín odberu a montáže a úhrady záloh a faktúr bude upresnený po písomnom akceptovaní cenovej ponuky.

Objednávka materiálu sa realizuje až po odsúhlasení a podpísaní cenovej ponuky a po uhradení 1. zálohovej faktúry.

Akékoľvek ďalšie zmeny počas realizácie výroby je nutné riešiť písomným dodatkom k objednávke, odsúhlasením cenovej ponuky, pričom cenová ponuka a dodatok k zmluve musí riešiť konštrukčné záležitosti zmien a finančné zúčtovanie a úpravy doby dodávky.

Referencie