Odsuvný sklopno-posuvný systém Schüco PASK

Flexibilné riešenie pre väčšie otvory

Paralelne odsuvný sklopno-posuvný systém Schüco (PASK) je optimálna kombinácia posuvného prvku a sklopno-otváravého okna. Ponúkajú pohodlné užívateľské a najjednoduchšie obslužné možnosti. Pre účely vetrania stačí aj pri veľkých rozmeroch celkom jednoducho sklopiť len krídlo okenných dverí PASK, alebo otvoriť celú plochu. Krídla Schüco PASK sú v rámových prvkoch zvonka elegantne plošne zalícované a zvnútra predsadené a tým optimálne tesnia. Požiadavky na budúcnosť orientovaných Schüco partnerov a architektov na zjednodušenie spracovania ako aj záujem o veľkorozmerné krídla Schüco PASK berie Schüco na zreteľ napr. inteligentnou skrutkovacou technikou i hmotnosťami krídiel do 250 kg.

Prednosti v skratke

  • Realizovateľné s profilmi krídel až po okná Schüco AWS 90.SI+
  • Hmotnosť krídla do 250 kg
  • Možnosť veľkorozmerných krídiel do 2200 mm x 2800 mm
  • Integrované blokovanie nesprávnej obsluhy od 180 kg
  • Vysoká tesnosť do triedy 9A (DIN EN 12208)
...

Referencie